Archivováno NK ČR

Karapancsics, Nicolaus

Císařovna Marie Terezie povýšila 1. března 1751 Nicolaa Karapancsicse, hraničáře a bývalého praporečníka v Kanizse (dnes Novi Kneževac, Srbsko), spolu s dcerami Roxou, Sarou a Aleou vzešlými z manželství s Rusiczou Radosslavlevovou, do uherského šlechtického stavu a udělila jim erb:

Dělený štít. Nahoře ve stříbře je vavřínový věnec přirozených barev. Dole v červeném je kosmo položená stříbrná palice s trny. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – stříbrnými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je věnec ze štítu.

Királyi Könyvek, 42. kötet,  124 oldal.


Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Karapancsics, Nicolaus 1751Karapancsics, Nicolaus 1751143.96 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře