Jurkovich

Paul Jurkovich se narodil roku 1812 v Berlogu na vojenské hranici. 1. listopadu 1831 narukoval k otočackému 2. hraničářskému pluku jako vojín. 21. dubna 1831 se stává svobodníkem, 1. listopadu 1837 desátníkem a 16. ledna 1848 šikovatelem. 16. září 1848 je povýšen na podporučíka 2. třídy, 10. prosince 1848 na podporučíka 1. třídy a v červnu 1849 dosahuje hodnosti nadporučíka. V březnu 1848 se vyznamenal v bojích proti vzbouřencům v Miláně, v dubnu a květnu téhož roku se podílel na obraně Peschiery proti piemontskému vojsku. 4. dubna 1849 se v bitvě u Tapióbicske jihovýchodně od Pešti proti uherským povstalcům zmocnil baterie šesti děl a jedné houfnice, za což byl 31. srpna 1849 vyznamenán Řádem Marie Terezie. Na základě řádových stanov jej císař František Josef I. 23. května 1850 povýšil do stavu svobodných pánů, udělil mu predikát svobodný pán/Freiherr von a erb:

Dělený štít. Nahoře polceno. Vpravo v červeném stojí na zeleném trávníku aréna (odkaz na zásluhy prokázané během bojů v Miláně), vlevo v modrém stojí na zeleném trávníku bastion zbudovaný z cihel a v rozích vyztužený kamennými kvádry (Peschiera). Dole ve stříbře je kosmo pod sebou šest kanonů a jedna houfnice (Tapióbicske). Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je paže oděná v hnědém rukávu se zlatou manžetou držící šavli se zlatým jilcem a záštitou.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com