Jaroň z Rosensteina

Šimon Petr Jaroň studoval ve druhé polovině 40. let 17. století na pražské univerzitě práva. Po obležení hlavního města království švédskými vojsky roku 1648 se připojil ke studentské legii, neohroženě konal všechny svěřené povinnosti a osvědčil se zejména při boji na novoměstských hradbách. Dne 10. prosince 1653 byl povýšen do šlechtického stavu s predikátem z Rosensteina (von Rosenstein) a byl mu udělen erb:

V modrém štítě stojí na zemité půdě dřevěné proděravělé opevnění,na kterém stojí tři košiny. Z prostřední vyniká žlutě oděná ruka držící hořící granát, z pravé a levé píka s praporečkem - vpravo černým se zlatou, vlevo červeným se stříbrnou růží. Na štítě stojí korunovaná turnajská přilba s červeno-stříbrnými a černo-zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě orlí křídla, pravé zlato-černé s červenou růží uprostřed, levé červeno-stříbrné s růží zlatou. Mezi křídly se vidí obrněná ruka s plechovnicí držící meč.

ŽUPANIČ, Jan – FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační privilegia pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com