Archivováno NK ČR

Inselt de Gölle

Císař František Josef I. povýšil listinou danou v Mezőkövesdu 4. září 1881 Samu Inselta, statkáře a velkopachtýře v Kaposváru, spolu se syny Manóem a Jenőm vzešlými z manželství s Malvinou Spitzer, do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát göllei (de/von Gölle) a erb:

Štít rozdělen červeným zúženým břevnem. Nahoře jsou ve zlatě dvě červené lilie, dole v modrém na zelené půdě přirozené hnízdo a na něm stříbrný pelikán s černou zbrojí krmící vlastní krví tři mláďata. Na štítě spočívá koruovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý dvojocasý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě tři zlaté klasy. Pod štítem se vine růžová páska se zlatou devizou CONSTANTER ET FIDELITER.

 

Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Inselt von Golle 1881Inselt von Golle 1881203.4 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře