Archivováno NK ČR

Hüvös de Botfa

Císař Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 17. ledna 1897 Józsefa Hüvöse člena municipálního výboru sídelního města Budapešti, spolu se syny Cornélem, Ivánem, Lászlóem a Robertem a dcerou Francziskou vzešlými z manželství s Márií Heller, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát botfai (de/von Botfa) a erb:

Pod červenou hlavou se zlatou lilií provázenou po každé straně dvěma zlatými hvězdami v jedné řadě je v modrém zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou a v levé váhy (železné). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

Királyi Könyvek, 70. kötet, 4, 171-175 oldal.

 

Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Hüvös von Botfa 1897Hüvös von Botfa 1897212.05 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře