Holub

Franz Holub se narodil v Praze 6. května 1865 obchodníku Františku Holubovi (*Praha, 10. července 1833, +Trutnov 2. května 1895) a Alžbětě rozené Piette (*1842, +Trutnov 9. ledna 1894). 1. července 1882 byl odveden k c. k. námořnictvu jako námořní kadet 2. třídy. 20. prosince 1894 se stává kadetem 1. třídy, 1 listopadu 1887 fendrychem řadové lodě. 25. listopadu 1889 je odeslán na roční dovolenou, do prezenčního stavu je zařazen opět 1. prosince 1900. 1. listopadu 1893 dosahuje hodnosti poručíka řadové lodě 2. třídy, 1. listopadu 1897 poručíka 1. třídy. 1. listopadu 1906 je povýšen na korvetního kapitána, 1. května 1909 na fregatního kapitána. 7. listopadu 1910 je jmenován přednostou 4. oddělení námořní sekce na říšském ministerstvu války. 1. listopadu 1911 je jmenován kapitánem řadové lodě. 22. dubna se stává přednostou II. odboru námořní sekce na říšském ministerstvu války, kteroužto funkci vykonává do 21. května 1913. Od 14. července 1917 slouží na lodi Tegetthoff, s níž se 24. května 1915 podílí na bombardování Ancony. 1. května 1915 je povýšen na kontradmirála. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 25. srpna 1917 jej za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji císař Karel I. povýšil do šlechtického stavu. Listinou ze dne 22. září 1917 udělil Franzi von Holub erb:

V modrém štítě stojí vzlétající stříbrný holub s červenou zbrojí a okem na stříbrně obrněné uťaté paži svírající zakrvácenou ruku v pěst. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě stříbrná holubí křídla.

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 9. dubna 1894 císař František Josef I. povolil Franzi Holubovi se oženit s Elisabethou Piette (*14. srpna 1878), dcerou Julia Piette a Marie rozené Jaksch. Svatba se konala v Pule 6. června 1896 (rozvedeno rozhodnutím okresního soudu v Pule 16. června 1917). 20. ledna 1900 se manželům narodil syn Ludwig.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com