Archivováno NK ČR

Hirschfeld

Na základě řádu Železné koruny III. třídy uděleného nejvyšším listem 13. února 1877 povýšil císař František Josef I. listinou ze dne 12. června 1877 Ludwiga Hirschfelda narozeného roku 1830 v Praze, vládního radu a představeného Telegrafní korespondenční kanceláře, rytíře řádu Františka Josefa, císařského ruského Řádu sv. Stanislava II. třídy, Řádu italské koruny, velkovévodského bádenského Řádu zähringenského lva I. třídy, důstojníka Čestné legie a řeckého Řádu Spasitele a držitele otomanského Řádu Medžidie III. třídy, do rytířského stavu, udělil mu predikát rytíř/Ritter von a erb:

V modrém štítě je zlatý jelen dvanácterák. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s modro – zlatými přikrývadly. Klenoty: I. rostoucí ženská postava s podvázanými blond vlasy a se zeleným věncem na hlavě oblečená ve stříbrném spodním šatu s hlubokým výstřihem a vyhrnutými rukávy, modrý svrchní šat má přehozený přes levé rameno a pak kolem boků, v pravici drží černé pisátko, jímž píše na stříbrnou tabuli, kterou drží v levé ruce a opírá si ji o bok; II. dvě složená křídla, přední modré, zadní zlaté, mezi nimi nahá pravá paže držící v pěsti tři zlaté oboustranné blesky.

 

Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Hirschfeld von 1877Hirschfeld von 1877201.34 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře