Archivováno NK ČR

Hiersch de Hiregh

Císař František Josef I. na základě Řádu Železné koruny III. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 14. listopadu 1872 za činnost na ministerstvu vnitra (od 1857), v uherské dvorské kanceláři (od 1862) a na ministerstvu zahraničí (od 1867) povýšil listinou danou v Laxenburgu 11. července 1876 Károlye Hiersche, ministerského odborového radu, spolu se synem Károlyem Menyhértem Györgyem a dcerou Adél Irmou Saroltou vzešlýni z manželství s Márií Szkalnitzky, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát hireghi (de/von Hiregh) a erb:

V černém štítě je zlatý vyplašený jeřáb s červenou zbrojí držící v zobáku tři zlaté klasy a v pravém pařátu přirozený kámen. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s černo – zlatými přikrývadly. Klenoty: I. jeřáb ze štítu; II. dvě složená křídla, přední černé se třemi zlatými klasy, zadní zlaté.

Királyi Könyvek, 68. kötet, 454 oldal; 69. kötet, 587-591 oldal.

 

Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Hiersch von Hiregh 1876Hiersch von Hiregh 1876179.15 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře