Archivováno NK ČR

Hazai

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 9. září 1912 povýšil císař František Josef I. uherského ministra zeměbrany Samu Hazaie do uherského stavu svobodných pánů. Listinou vydanou 12. prosince 1912 jemu a jeho synům Bélovi a Miklósovi a dceři Iloně provdané za Sándora Szásze de Gyeres vzešlým z manželství s Márií Juhász udělil titul Nagyságos a erb:

Dělený štít. Nahoře v červeném je rostoucí lev s červeným jazykem držící v pravici šavli se zlatým jilcem a záštitou, v levici stříbrnou svinutou listinu s přivěšenou zlatou pečetí provázený v pravém horním rohu stříbrnou lilií. Dole v modrém se na zeleném trávníku vzpíná stříbrný kůň s černým postrojem a sedlem, na němž sedí Maďar v generálské uniformě držící v pravici šavli a v levici uzdu provázený v horních rozích dvěma zlatými hvězdamu. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní tři korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící oběma tlapami svitek ze štítu, přikrývadla modro – zlatá; II. stříbrná orlice s černou zbrojí a s červeným jazykem, přikrývadla modro zlatá, červeno – stříbrná; III. zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou, přikrývadla červeno – stříbrná. Štítonoši jsou dva zlatí gryfi s červeným jazykem stojící na stříbrné arabesce, z níž splývá modrá páska se zlatou devizou JUSTUS ET FIDELIS.

Királyi Könyvek, 72. kötet, 680, 837-839 oldal.

 

Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Hazai 1912Hazai 1912302.19 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře