Archivováno NK ČR

Haulik de Várallya

Císař Ferdinand I. povýšil listinou danou ve Vídni 30. března 1843 do uherského šlechtického stavu Georgia Haulika, doktora theologie, skutečného tajného radu, bývalého chorvatského bána a záhřebského biskupa, jeho bratra Emerika a synovce Georgia ml., syna jeho dalšího, už zemřelého, bratra Caspara. Udělil jim predikát de Várallya a erb:

Ve štítě je stříbrné kosmé břevno s kráčejícím medvědem provázeným vpravo nahoře červenou hvězdou, nad kosmým břevnem děleno červeno – zlatě s modrým břevnem, pod kosmým břevnem děleno modro – zlatě s červeným břevnem. Na štítě spočívá koruovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 67. kötet,  333-336 oldal

 

Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Haulik de Varallya 1843Haulik de Varallya 1843159.2 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře