Archivováno NK ČR

Gutmann de Gelse et Belicse

26. prosince 1869 povýšil císař František Josef I. Henrika Guttmanna, obchodního radu v Nagykanizse, člena městské rady v Nagykanizse a radu obchodní a průmyslové komory, jeho syny Ödöna, Izidora, Vilmose, Lázára a Aladára a dcery Hedvig, Berthu, Idu a Emmu vzešlé z manželství s Annou Strasser, do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát gelsei (de/von Gelse) a erb:

Dvakrát děleno a dvakrát polceno. 1., 3., 5., 7. a 9. ve zlatě přirozený žalud. 2., 4., 6. a 8. v červeném stříbrná lilie. Na štítě spočívají dvě korunované přílby s červeno – zlatými přikrývadly. Klenoty: I. cer se zelenou korunou; II. rostoucí zlatý lev s červeným jayzkem a zbrojí držící v pravé přední tlapě dřevorubeckou sekeru na černém toporu. Pod štítem se vine zlatá páska s červenou devizou LABORE ET PERSEVERANTIA.

Čtyři z Henrikových synů byli, každý vlastní listinou, 16. září 1904 povýšeni do uherského baronského stavu. Spolu s Aladárem jsou jmenováni jeho synové Ernő, Ottó a Viktor vzešlí z manželství s Otillií Pollak von Rudin. S Lászlóem (Lázárem) je jmenován syn Géza Elemér Henrik a dcery Irma, Edith Francziska Mária a Erzsébet Leopoldina Erika vzešlí z manželství s Rózou Klein. S Vilmosem je jmenován jeho syn Sándor Henrik a dcery Amália Lilly, Anna a Stefánia vzešlí z manželství s Rózou Krausz de Megyer. Spolu s Ödönem je jmenován jeho syn Artúr vzešlý z manželství s Albertinou Weisenfeld von Weisach. Povýšeným byl rozhojněn predikát na gelsei és belicsei (de/von Gelse et/und Belicse), udělen titul Nagyságos spolu s postavením magnáta a polepšen erb:

Čtvrcený štít se srdečním štítkem, v němž je původní šlechtický erb. 1. a 4. v zeleném tři zlatá kosmá břevna. 2. a 3. ve zlatě kosmo za sebou dvě přirozené včely. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a dvě korunované turnajské přílby. Klneoty: I. dub se zelenou korunou, přikrývadla zeleno – zlatá; II. rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě válečnou sekeru na černém toporu, přikrývadla červeno – zlatá. Štítonoši jsou dva zlatí lvi s červeným jazykem stojící na bronzové arabesce, z niž splývá červená páska se zlatou devizou LABORE ET PERSEVERANTIA.

 

Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Gutmann von Gelse 1869Gutmann von Gelse 1869234.86 KB
Guttmann von Gelse und Belicse 1904Guttmann von Gelse und Belicse 1904298.33 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře