Archivováno NK ČR

Golub

Císařovna Marie Terezie povýšila 1. března 1751 Georgia Goluba, hraničáře a bývalého místokapitána v Zentě, spolu s dcerou Dimitrií Elisabethou vzešlou z manželství s Annou Radonics, do uherského šlechtického stavu a udělila mu erb:

Polcený štít. Vpravo v modrém je archa Noemova uvízlá na vrcholu hory vyčnívající z povodně, nad střechou archy letí stříbrná holubice s olivovou ratolestí (nikoli věncem) v zobáku. Vlevo ve stříbře je na zeleném trávníku červený lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě šavli. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé modré, levé červené, mezi nimi lev ze štítu.

Királyi Könyvek, oldal 42. kötet, 99 oldal.

 

Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Golub 1751Golub 1751212.78 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře