Archivováno NK ČR

Görner

Císař František Josef I. povýšil 3. března 1879 na základě Řádu železné koruny III. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 22. dubna 1869 Dr. Antona Görnera, zemského advokáta a poslance českého zemského sněmu, do rytířského stavu, udělil mu predikát rytíř/Ritter von a erb:

Dělený štít. Nahoře v modrém jsou tři zlaté hvězdy (2,1). Dole ve zlatě stojí na mramorovém kvádru slaměný úl k němuž se v půlkruhu slétá pět přirozených včel. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s modro – zlatými přikrývadly. Klenoty: I. rostoucí zlatý orel s červenými jazyky; II. rostoucí zlatý lev s červeným jazykem. Pod štítem se vine modrá páska se zlatou devizou: STUDIO ET LABORE.

 

Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Gorner von 1879Gorner von 1879207.07 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře