Archivováno NK ČR

Fuhrmann de Váralja

Listinou danou ve Vídni 9. dubna 1894 císař František Josef I. povýšil Andora Fuhrmanna, purkmistra města Eperjese (dnes Prešov, Slovensko), spolu se synem Ferenczem Andrásem Bélou vzešlým z manželství s Camillou Krutsay a syny Imrem a Andorem Alajosem a dcerou Irén Annou vzešlými z manželství s Irén Krutsay, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát váraljai (de/von Váralja) a erb:

V červeném štítě je na zeleném trojvrší zlatý lev s červeným jazykem držící v předních tlapách zlatě korunovaný sloup z bílého mramoru. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

Királyi Könyvek, 69. kötet, 435, 566-570 oldal.

 

Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Fuhrmann de Váralja 1894Fuhrmann de Váralja 1894199.64 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře