Fritsch von Lipiny-Adelina

Emanuel Fritsch se narodil v uherském měste Bán (dnes Bánovce nad Bebravou) 17. září 1861, ale domovskou příslušností patřil do štýrského Cilli. Na vojnu narukoval 2. prosince 1879 k pěšímu pluku č. 47 v nejnižší hodnosti. Titulárním kaprálem se stal 18. srpna 1880, skutečným kaprálem 6. prosince téhož roku. Od 18. srpna 1881 byl kadetem kaprálem. Službu u 47. pluku končí 31. října 1885 jako kadet-zástupce důstojníka (od. 1. května 1885). K 1. listopadu 1885 je v hodnosti poručíka převelen k pěšímu pluku č. 32, na nadporučíka je povýšen 1. května 1889. Od 23. července 1895 slouží u zeměbraneckého pluku č. 3, kapitánem II. třídy se stává 1. května 1896, I. třídy 1. listopadu 1899. V této hodnosti je 1. října 1901 převelen k zeměbraneckému pěšímu pluku č. 26 a 1. května 1909 k pěšímu pluku č. 31, ale už jako major. V jeho řadách slouží i nadále jako podplukovník (1. října 1912) a plukovník (1. března 1915). Po vypuknutí Velké války se účastnil tažení proti Rusku a Itálii, přičemž podstoupil mnohé boje. Jeden z nich, srážku u Lipiny-Adelina v Ruském Polsku, kde jeho pluk zabránil útěku honvédské brigády generálmajora Györgye Mihalcsicse, si později zvolil jako šlechtický predikát. Za více jak třicetiletou službu v armádě s účastí v boji jej císař Karel I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 22. května 1917 do šlechtického stavu. Listinou ze dne 5. července 1917 mu udělul titul Edler, predikát von Lipiny-Adelina a erb:

V zeleném štítě je stříbrné šikmé vlnité břevno přeložené mečem se zlatým jilcem a záštitou, vše provázeno nahoře zlatou hvězdou a po stranách dvěma stříbrnými liliemi. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je chochol zelených kohoutích per.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com