Friedl z Tappenburgu

Ernst Friedl se narodil 8. září 1862 v Nové Bystřici, ale domovské právo měl ve Vimperku. 18. srpna 1883 vstoupil jako poručík do 1. ženijního pluku, kde sloužil až do konce května 1886, pak byl přeložen k ženijnímu ředitelství v Trebinje. K 1. ženijnímu pluku se vrací v hodnosti nadporučíka 1. listopadu 1887, 1. listopadu 1889 se stává ženijním šéfem u 14. sboru, 1. září 1890 je převelen k ženijnímu ředitelství v Tridentu. Od 1. května 1893 je přidělen k zákopnickému praporu č. 11, od listopadu téhož roku přechází k ženijnímu štábu v hodonosti hejtmana. V jeho řadách postoupil až na podplukovníka (1. listopadu 1903), plukovníkem je jmenován 1. listopadu 1906 u pěšího pluku č. 67 (tam slouží od 24. dubna 1905), 19. dubna 1907 je přeložen k ženijnímu štábu, kde je 1. května 1912 povýšen na generálmajora a 1. května 1915 na polního podmaršálka. Za Velké války je jmenován šéfem ženijní skupiny velitele zemské obrany v Tyrolích a účastní se opevňovacích prací na italské frontě při nichž podle vlastních slov „opětovně v palbě stál“. Nejvyšším rozhodnutím z 31. května 1916 jej císař František Josef I. povýšil do šlechtického stavu. Diplomem z 21. června 1916 mu udělil predikát von Tappenburg a erb:

Dělený štít. Nahoře je ve zlatě rostoucí černá orlice s červeným jazykem. Dole je v červeném stříbrně obrněná ruka držící v obrněné pěsti meč se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené zlato – černě, levé červeno – zlatě.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com