Felsdorfu, z

Listinou danou v Praze 22. října 1604 císař Rudolf II. udělil kutnohorskému měšťanu Janu Šultysovi a měšťanu Starého Města pražského Václavu Fryciovi predikát z Felsdorfu a erb:

Polcený štít. Vpravo v modrém jsou pod sebou tři zlaté vlašské čamrdy. Vpravo ve zlatě je kamzík přirozených barev stojící zadníma nohama na krajních pahorcích červeného skalnatého trojvrší. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a černo – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí kamzík ze štítu.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 14, 16.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com