Farkasházy de Farkasháza (Fischer de Farkasháza)

Dne 22. dubna 1866 povýšil císař František Josef I. majitele porcelánky v Herendu Móricze Fischera, jeho syny Lea, Dezsőho, Samua, Gézu, Zsigmonda, Vilmose a Bélu a dcery Teréz, Johannu a Sabine z manželství s Márií Salzer do uherského šlechtického stavu a udělil jim erb.

Čtvrcený štít. 1. v červeném zlatá konvice obrácená uchem do středu štítu. 2. v modrém plují dvě stříbrné ryby, spodní obrácená hlavou doleva. 3. v modrém stříbrný vlk s červeným jazykem. 4. v červeném na zeleném trávníku stříbrný kruhový podstavec, na něm spočívá zlatý úl, k němuž se slétá v oblouku šest zlatých včel. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí vlk ze štítu. Pod štítem se vine modrá páska se zlatou devizou PER LABOREM AD HONOREM. 

Následně, 4. května 1870, František Josef I., udělil Móru Fischerovi ještě predikát farkasházi (de Farkasháza). 7. září 1904 pak panovník povolil Hugóvi, advokátovi, Jenőmu, továrníkovi, Zsigmondu, advokátovi, a Sándorovi, poručíkovi, Fischerům de Farkasháza změnit si příjmení na Farkasházy.

Autor: Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com