Archivováno NK ČR

Engel de Peskodár

Císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 16. prosince 1904 Józsefa Engela, obyvatele Nyitry, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát peskodári (de/von Peskodár) a erb:

Polcený štít. Vpravo v modrém je zelené trojvrší ozařované sluncem vynikajícím z pravého horního rohu. Vlevo ve stříbře vyniká z levého okraje štítu modře oděná paže držící čtyři klasy, pšeničný, ječný, žitný a ovesný. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí stříbrný lev s červeným jazykem držící klasy ze štítu.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 332, 375-378 oldal.

 

Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Engel von Peskodár 1904Engel von Peskodár 1904156.29 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře