Archivováno NK ČR

Duchek von Taborsberg

Na základě palatinátu uděleného císařem Ferdinandem II. Vilému říšskému hraběti Slavtovi z Chlumu a Košumberka dne 19. března 1630 povýšil Jan Jáchym Slavata říšský hrabě z Chlumu a Košumberka německy psanou listinou danou v Menším Městě pražském 12. července 1686 Bartholomaea Guilielma Ducheka narozeného v Táboře, bývalého člena studentské setniny během obléhání Prahy Švédy roku 1648, a už 24 let syndika v Jindřichově Hradci, do šlechtického stavu, udělil mu predikát von Taborsberg a erb:

Čtvrcený štít. 1. ve stříbře je kamenná zeď o třech stínkách, nad níž letí hořící a vybuchující granát, další podobný je u její paty. 2. a 3. v červeném vyniká z vnějšího okraje zlatě obrněná paže s mečem. 4. ve stříbře přirozená skalnatá hora. Na štítě spočívá turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly a s červeno – zlatou točenicí. Klenotem je modré křídlo posypané sedmi zlatými srdíčky. Nad štítem je nápis HAC EXTOLLENTE LEVABOR.

Krom toho jej jmenoval veřejným notářem a jako notářský signet mu povolil užívat modrý oválný štít se zlatou kotvou obtočený zeleným vavřínovým věncem, jenž je ovinutý nápisem HAC SUSTINENTE CONSTITUOR.

 

Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Duchek von Taborsberg 1686Duchek von Taborsberg 1686233.37 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře