Archivováno NK ČR

Daubek (1896)

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 16. ledna 1896 povýšil císař František Josef I. Josepha Sebastiana Daubeka, velkostatkáře v Litni a Vlencích narozeného (24. prosince 1842, Polička - 15. července 1922, Liteň), do rytířského stavu. Listinou ze dne 16. března 1896 mu udělil predikát rytíř/Ritter von a erb:

V modrém štítě je mladý doubek se třemi rozprostřenými kořeny, pěti listy, dvěma na vrcholu a dvěma po stranách a mezi nimi dvěma žaludy, vše zlaté. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s modro – zlatými přikrývadly. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední zlaté s modrým šikmým břevnem, na němž je zlatá dubová ratolest o jednom listu a jednom žaludu, zadní modré; II. zlaté palečné kolo, na něm nahoře přirozený kapr. Pod štítem se vine modrá páska se zlatou devizou SUSCIPERE ET FINIRE.

 

Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Daubek von 1896Daubek von 1896225.59 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře