Archivováno NK ČR

Csokics (1791)

Císař Leopold II. povýšil 11. srpna 1791 Jacoba Csokicse, hejtmana tiszkého komorního okresu (synovce Georgia Csokicse povýšeného do šlechtického stavu roku 1751), spolu se syny Basiliem, Gabrielem a Georgiem a dcerou Annou vzešlými z manželství s Euphronií Dudvarszkou, do uherského šlechtického stavu a udělil jim erb:

Ve zlato - stříbrně děleném štítě je uťatá hlava Turka ronící čerstvou krev probodená skrze levé oko kopím (s purpurovým třapcem). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a červeno - stříbrnými přikrývadly. Klenotem je obrněná paže šikmo držící kopí ze štítu.

Királyi Könyvek, 55. kötet,  1025-1030 oldal

 

Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Csokics 1791Csokics 1791146.14 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře