Boubína, z

Král Matyáš udělil 11. srpna 1611 Jiřímu Doubravnickému a Symeonu Polydorovi predikát z Boubína a erb:

V patě červeného štítu ja moře, na něm pluje korunovaný delfín ocasem vzhůru. Na štítě spočívá korunovaná kolčí přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je přirozená paví kyta.

NA, ČDK, IV D 1, kart. 426.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com