Binder von Hohenstreben

Vlastnoručním listem ze dne 12. října 1884 povýšil císař František Josef I. vdovu po polním podmaršálku Wilhelmu Binderovi (+13. září 1884) Walpurgu rozenou Schindler von Kunewald a její děti Friedricha, Wilhelma, Walpurgu, Ernestinu, Klaru a Alfonse za 35 let služby jejich manžela resp. otce v armádě do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 18. ledna 1885 jim udělil titul Edle (Edler), predikát von Hohenstreben a erb:

Ve štítě je černé kosmé břevno se třemi zlatými hvězdami za sebou, po němž nahoře ve zlatě kráčí černý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou a mající v hrudi zabodnutý červeně opeřený šíp. Dole je břevno provázeno černou býčí hlavou ve stříbrném poli posetém červenými šindeli. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo - zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední černé se zlatým sluncem, zadní zlaté.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com