Beyer-Desimon ze Sternfelsu

Na žádost Marie Beyer rozené Desimon von Sternfels podané 25. dubna 1918 povýšil císař Karel I. nejvyšším rozhodnutím ze dne 7. srpna 1918 jejího manžela Maximiliana Karla Gottlieba Beyera narozeného 1. dubna 1861 ve Štýrském Hradci, ministerského radu na ministerstvu obchodu a nadporučíka v evidenci zeměbrany, do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 10. listopadu 1918 mu upravil jméno na Beyer-Desimon ze Sternfelsu/von Sternfels a udělil mu patřičně upravený erb manželčina vymřelého rodu:

Pod modrou hlavou se třemi zlatými hvězdami je ve zlatě modrý lev s červeným jazykem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

Rod pokračoval jejich dvěma syny, Maxem Mariou (*17. července 1901) a Kurtem Mariou (*13. srpna 1906).

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com