Archivováno NK ČR

Berkó de Bát

Listinou danou v Budapešti 7. března 1903 císař František Josef I. povýšil Istvána Berkó, lékárníka v Ipolyságu (dnes Šahy, Slovensko) a generálního ředitele spořitelny, spolu se syny Antalem, Istvánem a Győzőem a dcerou Eszter vzešlými z manželství s Márií Keller, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát báti (de/von Bát) a erb:

Dělený štít se srdečním štítkem. Ten je červený se zlatou hvězdou. Nahoře v modrém jsou vedle sebe tři stříbrné hvězdy, dole je ve stříbře modrá lilie. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je pelikán na hnízdě krmící vlastní krví čtyři mláďata.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 161, 293, 294 oldal.

 

Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Berkó von Bát 1903Berkó von Bát 1903148.12 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře