Barta de Dubicsány

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 26. února 1913 Arnolda Bartu, dvorního radu a generálního ředitele Uherské agrární a důchodkové banky a.s, do uherského šlechtického stavu. Listinou ze dne 18. června 1913 mu udělil predikát dubicsányi (de/von Dubicsány) a erb:

Dělený štít. Nahoře je ve zlatě rostoucí černý kůň s černě okřídlenými spěnkami chrlící z nozder oheň. Dole v modrém rostou na zeleném trojvrší tři zlaté klasy. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě tři modré chrpy na zelených stoncích.

13. května 1914 císař František Josef I. povolil rozšířit šlechtictví, erb a predikát na jeho adoptivnho syna Ervina Arnolda Bartu.

Királyi Könyvek, 72. kötet,  732, 934-935, 999 oldal; 73. kötet,  139-140 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com