Archivováno NK ČR

Balázs de Verőcze

František Josef I. povýšil 6. června 1896 Móra Balázse, generálního ředitele Elektrické dráhy města Budapešti a. s. (Budapesti villamos városi vasút részvénytársaság), spolu s jeho syny Aurélem a Károlyem a dcerami Verou a Pálmou vzešlými z manželství s Malvinou Deutsch do uherského šlechtického stavu a udělil jim predikát verőczei (de/von Verőcze) a erb:

Štít rozdělený zlatou špicí, v níž je na zeleném trávníku červená kvádrovaná zeď o pěti stínkách prolomená tunelem, z jehož nitra vedou až ke spodnímu okraji štítu koleje a nad nimi srší tři zlaté klikaté elektrické paprsky; zpoza zdi vyniká červená kvádrová věž s dvěma černými okny vedle sebe a s cimbuřím o třech stínkách. Špici po stranách provází v modrém stříbrné vlnité břevno doprovázené vždy nahoře zlatou hvězdou, dole stříbrnou lilií. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je železné, stříbrně okřídlené kolo, z jehož nábojů srší po obou stranách tři zlaté klikaté elektrické paprsky. Pod štítem se vine modrá páska se stříbrnou devizou PER ARDUA GRADIOR.


Michal Fiala

NáhledPřílohaVelikost
Balázs de Verőcze (1896)Balázs de Verőcze (1896)195.94 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře