Archivováno NK ČR

Bachruch de Királykút

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze 13. května 1905 Károlye Bachrucha (*Budapešť, 6. listopadu 1851, +tamtéž, 3. prosince 1925), zlatnického mistra a majitele firmy „Bachruch A.“ udvári és kamarai szállitó czég (A. Bachruch, dvorní a komorní dodavatel), do uherského šlechtického stavu. Diplomem vydaným ve Vídni 23. března 1906 byl jemu a jeho dětem Albertovi a Margit vzešlým z manželství s Emmou Hirschfeld (*Vídeň, 27. listopadu 1861, +Budapešť, 1936) udělen predikát királykúti (de/von Királykút) a erb:

V modrém štítě zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě stříbrné kladivo na zlatém toporu. Na štítě spočívá korunovná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu. Pod štítem je modrá páska se zlatou devizou IN LABORE DECUS.

 

Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Bachruch von Kiralykut 1906Bachruch von Kiralykut 1906193.8 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře