Archivováno NK ČR

Austria, Julius ab

Listinou danou v Praze 2. prosince 1606 legitimoval císař Rudolf II. nemanželský původ svého syna Dona Julia ab Austria (1586-1609), kterého zplodil s Kateřinou, dcerou svého antikváře Jakoba Strady, povýšil ho na říšského markraběte a udělil mu erb:

V červeném štítě je stříbrné rozšířené břevno a v něm císařský orel (bez korun, s rakouským štítkem na prsou) a s korunou na krku. Štít je korunován královskou korunou.

 

Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Austria Julius ab 1606Austria Julius ab 1606519.8 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře