Právě vyšlo: "Nobilitas Iudaeorum. Židovská šlechta střední Evropy v komparativní perspektivě"

Práce Jana Županiče a Michala Fialy "Nobilitas Iudaeorum. Židovská šlechta střední Evropy v komparativní perspektivě" je první komplexní studií zabývající se otázkou židovské šlechty ve střední Evropě: tedy osob židovské víry, které od konce 18. do počátku 20. století získali buď v habsburské monarchii, nebo v některé středoevropské zemi šlechtický titul. Kniha je rozdělena do dvou spolu úzce souvisejících části. První zachycuje společné i odlišné rysy šlechtických obcí v jednotlivých středoevropských státech, jejich šlechtickou politiku, možnosti sociálního vzestupu židů i postoj místních elit vůči nim. Část druhá obsahuje přepisy 280 nobilitačních a erbovních listin vydaných pro židovské šlechtice v západní části habsburské monarchie (v česko-rakouských dědičných zemích a pozdějším Předlitavsku) doplněné kresbami udělených erbů.

http://www.pankrac.com/e-shop.php?kniha=Nobilitas-Iudaeorum-Zidovska-sl…