Nižší šlechta dědičných zemí a Uherska ve srovnávací perspektivě (Jan ŽUPANIČ)

ŽUPANIČ, Jan. Nižší šlechta dědičných zemí a Uherska ve srovnávací
perspektivě. In Kovačka, Miloš – Augustínová, Eva – Maruna, Maroš, Zemianstvo na Slovensku v novoveku. Časť 1: Postavenie a majetky zemianskych rodov. Martin : Slovenská národná knižnica (Edícia: Studia historico-bibliografica Turociensia. Zv. 1), 2009, p. 19 - 30. ISBN 978-80-89301-50-8.