Monografie o měšťanech a příslušnících nové šlechty v rakousko-uherské zahraniční službě: Na rozcestí. Rakousko-uherská zahraniční služba v posledních letech existence monarchie

Monografie autorů Jana Županiče, Václava Horčičky a Hany Králové
"Na rozcestí. Rakousko-uherská zahraniční služba v posledních letech existence monarchie".
 
Studie se zabývá řadou aspektů rakousko-uherské zahraniční služby:
 
- Strukturou a organizací diplomatické a konzulární služby.
- Sociálním postavením diplomatů, konzulů a státních úředníků.
- Odborným školstvím a přípravou diplomatického a konzulárního sboru.
- V publikaci najdete i řadu medailonů příslušníků zahraniční služby novošlechtického a měšťajského původu.
 
Více informací  
http://www.pankrac.com/e-shop.php?kniha=Na-rozcesti&obchod=15