Lichtenštejnský rod v Rakousko-Uhersku. K otázce suverénního postavení dynastie (Jan ŽUPANIČ)

ŽUPANIČ, Jan, Lichtenštejnský rod v Rakousko-Uhersku. K otázce suverénního postavení dynastie, Časopis matice moravské, roč. CXXXI/2012, supplementum 3, ISSN 0323-052X, ISBN 978-80-86488-95-0, p. 63-71.