Kniha k dějinám nobility: Židovská šlechta podunajské monarchie

Nakladatelství Lidové noviny vydává první publikaci u nás, jež se zabývá otázkou židovské šlechty: osob židovské víry nebo původu, které byly za zásluhy o rozvoj věd, umění a průmyslu či za vynikající vojenskou nebo civilní státní službu povýšeny do šlechtického stavu.

http://www.nln.cz/knihy/kniha/zidovska-slechta-podunajske-monarchie