Formování židovské šlechty ve středoevropské perspektivě (Jan ŽUPANIČ)